فقط خدا

هر گلی،علت و عیبی دارد/گل بی علت و بی عیب،خداست.

شهریور 94
2 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
21 پست
مرداد 92
48 پست
تیر 92
54 پست
سلام
10 پست
شعر_زیبا
1 پست
داستان
1 پست
درددل
1 پست
بیوگرافی
1 پست